Periodontoloji

Periodontoloji

Detertraj (Diş Yüzeyi Temizliği) Nedir?
Detertraj (Diş Yüzeyi Temizliği), diş yüzeyindeki mikrobiyal dental plak ve diş taşının hekimler tarafından temizlenmesidir.

Diş Eti Çekilmesi Tedavisi Nedir?
Diş Eti Çekilmesi Tedavisi; hijyenik olmayan kaplamalar, sert fırçalamalar ya da diş eti hastalıkları sebebiyle çekilen diş etlerinin tedavisidir.

Diş Eti İltihabı (Gingivitis) Tedavileri Nedir?
Diş Eti İltihabı (Gingivitis), gingivit olarak da bilinen; diş etinde tahriş, kızarıklık ve şişmelere sebep olan Diş Eti İltihabının tedavisidir.

Kök Yüzeyi Düzleştirmesi Nedir?
Kök Yüzeyi Düzleştirmesi, diş köklerinin yüzeyinde biriken diş taşlarının hekim tarafından temizlenmesi işlemine denir.

Rejeneratif Operasyon Nedir?
Rejeneratif Operasyon, kaybedilen periodontal dokuların yani destek kemik, yeni bağ dokusu lifleri ve yeni sementin yeniden şekillendirilmesini sağlamaya yönelik girişimlerdir.

Rekonstrüktif Operasyon Nedir?
Rekonstrüktif Operasyon, doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine yönelik girişimlerdir.

Mukogingival Operasyon Nedir?
Mukogingival Operasyon, dişeti ve alveoler mukozanın anatomik, gelişimsel veya travmatik deformitelerini düzeltmek veya ortadan kaldırmak için yapılan cerrahi işlemlere denir.

Gumy Smile Estetik Diş Eti Operasyonları Nedir?
Gumy Smile Estetik Diş Eti Operasyonları, “Diş Eti Gülümsemesi” olarak da bilinen ve gülümseme sırasında diş etlerinin olması gerekenden daha fazla görünmesi durumunun ortadan kaldırılmasına yönelik işlemlere denir.

PRP (Platelet Rich-Plasma) Nedir?
PRP (Platelet Rich-Plasma), vücuttan alınan ve özel bir işleme tabi tutulan kanda belli yoğunlukta bulunan trombosit hücrelerinin ayıklanarak, dokularda oluşan hasarları tamir etmek amacıyla tekrar dokuya verilmesi işlemine denir.