Pedodonti

Pedodonti

Çürüklerden Korunma

* Fissür Örtücü Uygulaması Nedir?
Fissür Örtücü Uygulaması, “Diş Aşısı” adıyla da bilinen, azı dişlerin çiğneyici yüzeylerindeki girinti ve olukların, akışkan bir dolgu maddesiyle kaplanarak gerçekleştirilen koruyucu diş hekimliği uygulamasıdır. Böylece diş çürüğünün başladığı noktalar olan bu yüzeyler çürüğe karşı dirençli hale gelir.

* Florür Uygulaması Nedir?
Florür Uygulaması, diş minesini güçlendirebilen florür aracılığıyla diş çürümelerini önlemeye yönelik koruyucu uygulamadır. Belirli aralıkla uygulandığında diş yüzeyi diş çürüğüne karşı daha sert ve dirençli olur.

Bebeklerde ve Çocuklarda Ağız Sağlığı

* Süt Dişinde Restoratif Tedaviler Nedir?
Süt Dişinde Restoratif Tedaviler; süt dişlerinin sert dokularını ilgilendiren, bakteri kaynaklı ya da bakteri olmaksızın gelişen rahatsızlıkların teşhis ve tedavilerinin gerçekleştirilmesidir.

* Süt Dişi Kök Kanal Tedavisi / Amputasyon Nedir?
Süt Dişi Kök Kanal Tedavisi, süt dişlerindeki çürüğün temizlenmesi ve kök kanalındaki sinirlerin tamamı ya da bir kısmı(amputasyon) çıkarılıp oluşan boşluğun çeşitli yıkama solüsyonları ile dezenfekte edildikten sonra genişletilip doldurulması işlemidir. Bunun sonucunda diş çürüğünün neden olduğu enfeksiyonun süt dişinin altındaki kalıcı dişi etkilemesi engellenmiş olur.

Genel Anestezi Altında Diş Tedavileri Nedir?
Genel Anestezi ile diş tedavilerini koopere edemeyecek hastaların anestezi uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde bilinçsiz ve ağrısız konuma getirerek, tüm diş tedavileri gerçekleştirilmiş olur.

Kök Ucu Kapama Tedavisi (Apeksifikasyon)
Kök Ucu Kapama Tedavisi (Apeksifikasyon), kök oluşumunun tamamlanmadığı kalıcı dişlerde, kökün gelişiminin devamlılığı için uygulanan tedavi yöntemidir. Yapılan kanal tedavisi sonrasında o bölgeye koyulan bir materyal ile enfeksiyon kontrol altına alınıp dişin gelişimini
başlatacak hücreler harekete geçirilmektedir.

Yer Tutucular Nedir?
Yer Tutucular, zamanından önce kaybedilen süt dişlerin oluşturduğu boşluğa komşu dişlerin kaymasını önleyen yardımcı aygıtlardır.

Travma Gören Dişlerde Acil Tedavi Nedir?
Travma Gören Dişlerde Acil Tedavi, diş ve çevre dokularında oluşan kırık veya yer değiştirme ya da destek dokularda oluşan ayrılma veya ezilme gibi yaralanmalarda uygulanan acil tedavilerdir.